Hoạt động

Đầu tháng 3/2018, Lãnh đạo Công ty TNHH Trading Perfect Partner đã có chuyến thăm nông trại Hạt Chia và nhà máy đóng gói Hạt Chia đạt chuẩn Organic USDA Hoa Kì. Nơi đây cũng chính là Nhà cung cấp Hạt Chia cho công ty trong suốt 2 năm qua.