HẠT DINH DƯỠNG

 Hạt Óc Chó Giá Sỉ Thùng 5KG  Hạt Óc Chó Giá Sỉ Thùng 5KG
882,000₫
 Hạnh Nhân Mỹ Tách Vỏ Tươi Thùng 10kg  Hạnh Nhân Mỹ Tách Vỏ Tươi Thùng 10kg
3,240,000₫
 Hạt Dẻ Cười Giá Sỉ Thùng 10kg  Hạt Dẻ Cười Giá Sỉ Thùng 10kg
4,632,000₫
 Nhân Óc Chó Nguyên Giá Sỉ  Nhân Óc Chó Nguyên Giá Sỉ
370,000₫
 Hạnh Nhân Mỹ Tách Vỏ Tươi Thùng 5kg  Hạnh Nhân Mỹ Tách Vỏ Tươi Thùng 5kg
1,686,000₫
 Hạt Óc Chó Giá Sỉ Thùng 3KG  Hạt Óc Chó Giá Sỉ Thùng 3KG
571,000₫
 Hạnh Nhân Bơ Giá Sỉ  Hạnh Nhân Bơ Giá Sỉ
228,000₫
 Hạt Chia Đen Hữu Cơ Giá Sỉ  Hạt Chia Đen Hữu Cơ Giá Sỉ
186,000₫